Polityka prywatności


W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 RODO, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów uprzejmie informujemy, co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mirosław Pieróg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konsult Mirosław Pieróg z s. w Krakowie, ul. Wadowicka 6/37, 30-415 Kraków.
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom trzecim, w tym do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.